Sutenerstwo, prostutucja, kuplerstwo, a stręczycielstwo

Sutenerstwo, prostutucja, kuplerstwo, a stręczycielstwo – czym różnią się te pojęcia i co tak naprawdę oznaczają?

Sutenerstwo, prostutucja, kuplerstwo, a stręczycielstwo

 

Prostytucja

Co ciekawe, nie ma żadnych wzmianek prawnych na temat prostytucji, ani w prawie karnym, ani w cywilnym czy administracyjnym. Uznaje się, że prostytutki działają zgodnie ze starą zasadą – co nie jest zakazane, jest dozwolone. Kraje jak np. Norwegia, Szwecja i Islandia uznają oferowanie usług seksualnych za w pełni legalne, natomiast karane jest korzystanie z nich. W Rosji, Białorusi, czy Ukrainie jest to sankcjonowane w postaci grzywny w wysokości kilkuset złotych. Natomiast Niemcy i Austria posiadają w pełni uregulowane działania domów publicznych i agencji towarzyskich.

Natomiast jeśli chodzi o inne działania związane ze stręczycielstwem, sutenerstwem i kuplerstwem, są one uregulowane w Kodeksie Karnym. W Polsce zabrania się zakładania domów publicznych, czy innych tego typu instytucji.

Art. 204. Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo
Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.
§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. (uchylony)

Stręczycielstwo

Stręczycielstwo jest to nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji. Występuje w różnych formach – nalegania, prośbach, przekonywania, czy obietnicy korzyści. Są to działania na poziomie psychicznym, które mają skutkować wiadomym zachowaniem. Jeśli osoba, która już wcześniej miała zamiar uprawiania prostytucji, wtedy nie jest to przypadek stręczycielstwa.

Kuplerstwo

Kuplerstwo jest ułatwianiem innej osobie uprawiania prostytucji. Przykładem może być pośrednictwo między prostytutką a klientem lub udostępnianiu miejsca/samochodu. Przyjmuje się, że jest to działanie cykliczne, a nie jednorazowy akt pomocy. Kuplerem nie będzie jednak osoba, która
działa bezinteresownie, nie w celu uzyskania korzyści majątkowej
czyniąca to jednorazowo, bez woli stworzenia warunków do wykonywania stałej działalności.
Na podstawie Sądu Najwyższego uznaje się, że kuplerstwem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu udostępnianie płatnych ogłoszeń seksualnych na stronie internetowej.

Sutenerstwo

Sutenerstwo jest to czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Sutener zazwyczaj nie świadczy pomocy majątkowej w zamian, lub oferuje tylko tzw. “opiekę”, opartą głównie na egzekwowaniu należności od klientów. Jeśli przestępca w tym samym czasie nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji, umożliwia jej to wraz z czerpaniem przy tym korzyści majątkowych jest to klasyczny przykład przestępstwa sutenerstwa. Wiąże się to z “pochłonięciem” wszystkich, wcześniej wymienionych zachowań aby ostatecznie cieszyć się ze swoich korzyści majątkowych.