Jak anulować przelew bankowy?

Wykonywanie przelewów to bardzo stresujący moment – podczas wpisywania 26-cyfrowego numeru konta może wydarzyć się wiele rzeczy, które finalnie sprawią, że w którymś momencie popełnimy błąd i pieniądze zostaną posłane do zupełnie innego odbiorcy. Czy da się i jak anulować przelew? Jak możemy odzyskać pieniądze posłane przypadkowo do obcej osoby?

 

 

Należy wiedzieć, że reklamacja przelewu wysłanego na niewłaściwy numer w ogóle nie zostanie przyjęta. Jest to nasza pomyłka i bank nie weźmie za nią odpowiedzialności. Niektóre z nich jednak wzięły pod uwagę możliwość wystąpienia takich błędów i udostępniły już swoim klientom możliwość podjęcia procedury wycofania przelewu, przewidując za to pewną opłatę. Jednak taka procedura rządzi się swoimi prawami. Wymaga od nas zgłoszenia się do banku, nim nasze pieniądze trafią do sesji Elixir, czyli zaraz po odebraniu przez bank naszego zlecenia.

Elixir to system obsługujący detaliczne rozliczenia międzybankowe w Polsce. Należy do Krajowej Izby Rozliczeniowej. W dni robocze w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, czyli operacje przekazania środków pomiędzy bankami. Bardzo ważną informacją jest fakt, że KIR umożliwił bankom określanie własnych godzin przelewów bankowych. Tym samym każdy bank ma inne godziny przyjmowania zleceń płatniczych. Może też manipulować terminami księgowania przelewów.

Dużo większy problem możemy mieć w sytuacji, w której odbiorca naszego omyłkowego przelewu ma konto w tym samym banku co my. Wtedy wpłata zostaje zaksięgowana od razu, a anulowanie przelewu będzie niemożliwe.

 

Anulowanie przelewu i odzyskanie pieniędzy

Kiedy tylko zorientujesz się, że przelew został wysłany do nieprawidłowej osoby – sprawdź, czy w koncie osobistym jest opcja anuluj przelew/cofnij przelew. Jeśli nie, dzwoń od razu na infolinię by dowiedzieć się, jakie będą kolejne kroki, które musisz podjąć. Konsultanci cofną Twój przelew, o ile nie został zaksięgowany jeszcze w systemie KIR-u.

 

Odzyskanie pieniędzy po zaksięgowaniu błędnego przelewu

Ustawa o usługach płatniczych porusza kwestię odzyskania przypadkowo przelanych pieniędzy. Według przepisów instytucje finansowe (czyli banki) mają obowiązek poinformować odbiorcę błędnego przelewu o pomyłce oraz o konsekwencjach braku zwrotu przelanej sumy. Taka informacja musi dotrzeć do beneficjenta w ciągu trzech dni od dnia wykonania przelewu. Po tym bank tworzy specjalny rachunek zwrotu, na który powiadomiony już o zaistniałej sytuacji odbiorca musi pieniądze odesłać. Z tego rachunku cała kwota wróci do właściciela.

Według wspomnianej ustawy odbiorca błędnego przelewu ma miesiąc na zwrot środków. Ale co, jeśli nie będzie on chciał dokonać zwrotu pieniędzy? W takim przypadku bank ma pełne prawo udostępnić jego dane osobie, która omyłkowo przelew wykonała, a ta może pozwać przypadkowego nabywcę pieniędzy do sądu.

Nim jednak wejdziemy na drogę sądową, możemy najpierw wysłać wezwanie do oddania otrzymanych przez przypadek pieniędzy. Takie wezwanie musi zawierać: kwotę, termin odesłania pieniędzy i numer rachunku osoby, która chce odzyskać swoje środki.

 

 

Kodeks cywilny mówi, że…

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. – Art.405

Otrzymanie przypadkowego przelewu jest niczym innym, jak bezpodstawnym wzbogaceniem się. To znaczy, że jeśli odbiorca naszych pieniędzy będzie wykazywał opór w oddaniu pieniędzy, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Anulowanie przelewu lub też odzyskanie pieniędzy po zaksięgowaniu przelewu mogą być zatem bardzo kłopotliwą sprawą. Najlepszą radą jest uważne wprowadzanie danych oraz numeru konta, bez zbędnego pośpiechu. Niestety całkowite pozbycie się problemu pomyłki jeszcze długo nie będzie możliwe.

Dodaj komentarz