Nieludzkie sposoby na odkrycie prawdy, czyli brutalne metody przesłuchań

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z istnieniatortur

Jednak, gdy słyszymy to słowo cofamy się w myślach gdzieś do początku średniowiecza. Widzimy drewniane dyby, obrazy z końmi rozdzierającymi ludzi czy żelazną trumnę podwieszoną pod sufitem. Średniowiecze wykreowało obraz tortur za pomocą zmyślnych urządzeń czy zwierząt. A tymczasem tortury mogą przybierać najróżniejsze formy. Czasami wystarczy jedynie szmatka z wodą czy drewiany kij. Co więcej pomimo odejścia od drewnianych dyb praktykowanie tortur wciąż jest aktualne, mimo że przybrało ono inną formę.

 

metody przesłuchań

 

Metody przesłuchań– technika Reida

Może brzmieć to profesjonalnie- technika Reida, nie można nazwać jej torturą pod względem fizycznym. W jej przypadku nie wpływa się na fizyczność torturowanego. Jest to technika, która swój początek ma w Stanach Zjednoczonych i jest tam praktykowana do dzisiaj.

Polega ona na psychicznym wykończeniu przesłuchiwanego tak, aby przyznał się do winy. Bazuje ona na konkretnym schemacie i jest nauczana w niektórych amerykańskich ośrodkach dla śledczych. Pomimo braku przemocy fizycznej ma ona swoje wady. Mianowicie, nigdy nie można być pewnym, że osoba przyznająca się do winy faktycznie jest winna. Być może słaba psychika i wielogodzinne psychiczne męki, sprawiły że jedynym wyjściem było wzięcie na siebie odpowiedzialności.

Technika od jakiegoś czas jest przez niektórych uznawana za nieetyczną. Wątpliwości co do prawdziwości przyznania są coraz większe, gdyż bardziej prawdopodobne jest wymuszenie przyznania się do winy niż szczere przyznanie. Gdyż celem tego procederu jest właśnie wymuszenie na przesłuchiwanym przyznania się do winy. Przesłuchanie w takim wypadku nie dąży do odkrycia prawdy, a do usłyszenia zdania Tak, przyznaję się.

Gdy muzyka gra za głośno

Delikatniejszą, ale zostawiającą trwałe ślady psychiczne jest zdecydowanie tortura dźwiękiem. Może wydawać się ona błaha, jednak zamknięcie przesłuchiwanego w małym pokoju z dużymi głośnikami i lampą stroboskopową na kilka godzin, może wprowadzić go w obłęd. Technika ta jest czasochłonna, ale bardzo wygodna. Ludzie nie są w stanie wytrzymać głośnego dźwięku oraz stroboskopów przez dłuższy czas. Nie musi to być muzyka metalowa, wystarczy jedna zapętlona znana melodia, aby złamać przesłuchiwanego.

Wilcze kły

Czeczenia zdecydowanie kojarzy się z wojnami, a co za tym idzie z torturowaniem jeńców wojennych. W czasach, gdy rosjanie przesłuchiwali na tych ziemiach więźniów nie istniało pojęcie brutalnych metod przesłuchiwań. Ich głównym celem było wydobycie zeznań za wszelką cenę. W taki właśnie sposób powstała, tzw. metoda wilcze kły, polegająca na piłowaniu więźniom zębów w charakterystyczny kieł. Inną jeszcze gorszą torturą nazywano okrągłym stołem. Podejrzanych sadzano przy stole, a następnie gwoździami przybijano ich języki do blatu by następnie okaleczonym podawać do jedzenia ostre przyprawy i gorące dania. Co powodowało ogromny ból.

Falaka

Na południe od Czeczenii triumfy święciła falaka. Metoda tortur z wyglądu przypominająca nasze dyby. Jednak zakuwano nie głowę i ręce, a stopy i kostki podejrzanego. Prowizoryczne urządzenie składało się z ułożonej nad ziemią belki z przymocowanym po środku skórzanymi kajdankami. Delikwenta kładziono na ziemii a jego nogi zamykano w kajdanach by następnie wychłostać stopy. Tortura ta ze względu na bitą część ciała była szczególnie okrutna.

Podeszwy stóp należą do najbardziej wrażliwych części ciała w ludzkim organizmie. Tej torturze poddawani byli głównie ludzie z najniższych stanów drabiny społecznej. Publiczne chłostanie pięt na głównym placu przynosiło ze sobą nie tylko ból, ale też wstyd przed całą społecznością.

Zwyczaj ten obecnie przejęli amerykańscy śledczy, którzy wykorzystują go w więzieniach.

Waterboarding

Zdecydowanie najgorszą torturą w tym zestawieniu jest waterboarding. Polega ona na stworzeniu złudzenia jakoby podejrzewany topił się. Ta metoda wymaga specjalnego narzędzia- stołu pochylonego pod kątem około dwudziestu stopni, gdzie ciało umieszczano głową w dół. Następnie na twarz nakładano szmatę i polewano ją wodą. Z powodu ułożenia ciała niemożliwym było utopienie się, gdyż woda nie miała jak wpłynąć do płuc i wypełniała jedynie usta, nos oraz zatoki.

Tortura ta jest stanowczo zakazana przez ONZ oraz inne organizacje działające na rzecz praw człowieka. Mimo to istnieją dowody na to,że w dalszym ciągu praktykowana jest ona w Stanach Zjednoczonych. Do jej wykonywania przyznał się kilkanaście lat temu prezydent Bush, który potwierdził stosowanie jej na terrorystach.

Metody przesłuchań czy już tortury?

Warto zadać sobie pytanie czy czynności te można nazwać jeszcze metodami przesłuchań czy już brutalnymi torturami. Wszystkie wymienione przykłady miały za zadanie wydobyć z człowieka zeznania niekoniecznie zgodne z prawdą. Ryzyko używania tych metod zawsze wiąże się z wymuszonym przyznaniem do winy.

Czy wykorzystywanie brutalnych metod może być usprawiedliwione? Być może w jakimś stopniu tak. W końcu, gdy sprawa dotyczy poważnego przestępcy z liczną historią poważnych wykroczeń jak morderstwa czy ataki terrorystyczne poznanie prawdy może być kluczowe.

Jak i kogo zawiadomić o przestępstwie?

Zauważyłeś, że ktoś kradnie samochód? Podejrzewasz, że sąsiad z piętra niżej bije swoją żonę? Może Ciebie dotyczyło przestępstwo? Natychmiastowo zgłoś takie sytuacje policji lub w prokuraturze!

 

jak zgłosić próbę popełnienia przestępstwa

Jak zgłosić przestępstwo?

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o przestępstwie, nie tylko jeśli był on bezpośrednio w nią związany, ma prawo zgłosić taki czyn. Jeżeli sam jesteś ofiarą, nie wahaj się!
Przestępstwo można zgłosić na trzy sposoby: osobiście, pisemnie i anonimowo.

Osobiście

Zgłoszenie próby popełnienia przestępstwa można uczynić osobiście na policji lub w prokuraturze, nie zważając czy jest to jednostka właściwa do miejsca zamieszkania. Udaj się do najbliższej siedziby policji niezależnie od godziny, jednak pamiętaj, że w przypadku prokuratury najczęściej są to godziny od 8 do 16. W takiej sytuacji obowiązkiem jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, aby zidentyfikować osobę zawiadamiającą. Rozpocznie się również proces spisywania protokołu z zeznaniami. W tym czasie wskazane jest podanie wszystkich informacji dotyczących czynu – data, godzina, miejsce, dane sprawcy, dane ofiary, czy ewentualnych świadków.

Pisemnie

Zgłoszenie pisemne przestępstwa  można wykonać za pośrednictwem tradycyjnej poczty, maila lub faksu, na adres jednostki policji albo prokuratury właściwej dla miejsca popełnienia przestępstwa. W przypadku kiedy nie wiesz w jakim dokładnie rejonie to się stało – sprawa zostanie wszczęta przez jednostkę niewłaściwą lub przekazana do innej jednostki. W internecie jest wiele dostępnych wzorów zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i można je ułożyć, jednak należy zwrócić uwagę, czy zawiera on informacje takie jak:

  • dane adresowe jednostki policji/prokuratury
  • opis sprawy (wszystkie szczegóły)
  • kto jest sprawcą (jeśli posiadamy taką informację)
  • dane osoby składającej zawiadomienie (najlepiej wraz z numerem telefonu i adresem e-mail)
  • podpis dodatkowe załączniki (jeśli posiadasz dokumenty, które będą pomocne w działaniu organu)

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, jest możliwa opcja pojawienia się wezwania do ustnego uzupełnienia zawiadomienia.

Anonimowo

Czasami zdarza się, że ofiara lub świadek nie chcą podać swoich danych personalnych. Może to utrudnić rozwiązanie sprawy, jednak jest to możliwe. W takiej formie może to przebiegać drogą telefoniczną lub pisemną z wszystkimi wyżej wymienionymi danymi oprócz tych osobowych. Należy się jednak liczyć, że wraz z niepodaniem kontaktu i danych osobowych, osoba jest wykluczona z przebiegu sprawy i nie będzie informowana o jej przebiegu.

Zwrot towaru bez paragonu

Sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowych powinno się dokonać ewidencji na kasie fiskalnej, oprócz sytuacji gdy przedsiębiorca posiada zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej. Dokonując sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej trzeba mieć na uwadze, że klient ma prawo do reklamacji oraz zwrotu towaru. 

 

zwrot towaru bez paragonu czy można

 

Obowiązkowe wydanie paragonu

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ma obowiązek wydania ewidencji za pośrednictwem kasy fiskalnej w postaci paragonu. Wyłącznie wyjątkowe sytuacje pozwalają przedsiębiorcę zwolnić z kasy i tylko wtedy nie ponosi on żadnych konsekwencji gdy tego paragonu zabraknie, nie zostanie wydany kupującemu oraz nie może wymagać go w podczas zwrotu towaru.

 

Zwrot towaru bez paragonu

W sytuacji wadliwości towaru, czy transakcji dokonanej na odległość – sprzedaż wysyłkowa, klient ma prawo do dokonania zwrotu produktu i otrzymania w zamian pieniędzy. Prawa klienta nie mogą zostać ograniczone, dlatego też nie musi okazywać paragonu z kasy fiskalnej jako dowodu transakcji. Potwierdzenie możemy znaleźć w Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który bezwzględnie zabrania adnotacji m.in jak:

“Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalnym lub fakturą VAT). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta”. 

“Zwrot pieniędzy możliwy wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu”

 

Reklamacja bez paragonu

W sytuacji kiedy klient stracił paragon fiskalny i nie posiada żadnego innego dokumentu potwierdzającego transakcję. Wykazanie nabycia towaru u konkretnego przedsiębiorcy nie jest możliwe wyłącznie za okazaniem paragonu, którego konsument z różnych względów może już nie mieć. To od przedsiębiorca zależy, jaki dowód uwzględni przy udowodnieniu powiązana konkretnej transakcji z danym towarem.

 

Czy bez paragonu można zwrócić towar?

Wprowadzony został również zapis, że zakazy typu “Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi” trafia na listę klauzul zakazanych, zgodnie z wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji I konsumentów  z dnia 12 listopada 2013 r “jakkolwiek za zasadne należy uznać uzależnienie rozpatrzenia reklamacji od możliwości powiązania reklamowanego towaru z czynnością prawną dokonaną z udziałem pozwanego, to na wyraźną dezaprobatę zasługuje zamieszenie we wzorcu umowy stosowanym wobec konsumentów zapisu determinującego możliwości złożenia reklamacji towaru załączeniem dowodu jego zakupu.”